02176250165
AmnioGraft.jpg
  • AmnioGraft.jpg
  • AmnioGraft.jpg

علامت تجاری AmnioGraft

Improving Lives Together
خلاصه

این علامت تجاری در سال 1400 در اداره ثبت مالکیت معنوی کشور به ثبت رسیده است. تیم تحقیق و توسعه شرکت در تلاش است که محصولات مرتبط با حوزه سلول های بنیادی را در آینده نزدیک تحت این نشان تجاری به مرحله تولید انبوه و عرضه به بازار برساند.


توضیحاتاین علامت تجاری در سال 1400 در اداره ثبت مالکیت معنوی کشور به ثبت رسیده است. تیم تحقیق و توسعه شرکت در تلاش است که محصولات مرتبط با حوزه سلول های بنیادی را در آینده نزدیک تحت این نشان تجاری به مرحله تولید انبوه و عرضه به بازار برساند.