02176250165
Capture.JPG
  • Capture.JPG
  • Capture.JPG

علامت تجاری Fertilite

Leading the Path
خلاصه

برند Fertilite در سال 1399 در اداره ثبت مالکیت معنوی به ثبت رسید و انواع محیط های کشت تولیدی این شرکت تحت علامت تجاری Fertilite به بازار عرضه می شوند.


توضیحات


این شرکت تا کنون موفق به تولید بیش از 20 نوع محیط کشت تخصصی مورد نیاز مراکز درمان ناباروری به شرح ذیل شده که تمام این محصولات تحت علامت تجاری Fertilite به بازار عرضه گردیده اند:

- محیط کشت تک مرحله ای جنین (Single Culture)
- محیط کشت تک مرحله ای جنین+ (Single+ Culture)
- محیط کشت دو مرحله ای جنین (G1 Medium)
- محیط کشت دو مرحله ای جنین (G2 Medium)
- محیط کشت دو مرحله ای جنین (G1+ Medium)
- محیط کشت دو مرحله ای جنین ( G2+ Medium)
- محیط کشت HTF
- محیط کشت HTF w/HEPES
- محیط کشت Ham's F10
- محیط کشت Ham's F10 w/HEPES
- محیط کشت PGD+ Biopsy
- محیط کشت انتقال جنین (Embryo Transfer Medium)
- محیط کشت HSA 10%
- محیط شستشوی اسپرم (Sperm Washing Medium)
- محیط هیالورونیداز (Hyaluronidase)
- محیط پلی وینیل پیرولیدون (PVP Medium)
- محیط فریز اسپرم (Sperm Freezing Medium)
- محیط گرادیانت (Gradient Medium)